Suction Filter

เป็นกรองแบบหยาบ ๆ โดยเนื้อไส้กรองเป็นแบบ Wire Mesh ( Surface Filter ) ทำหน้าที่ดักจับ สิ่งสกปรกที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่ ความละเอียดของไส้กรองจะอยู่ระหว่าง 60 ไมครอน จนถึง 250 ไมครอน โดยส่วนมากจะเลือกไส้กรองที่มีอัตราการไหลเป็น 3 เท่าของประสิทธิภาพปั๊ม