บริษัท เอเอสเจ เวิลด์ไวด์ จำกัด เป็นผู้เชียวชาญด้านสินค้าเกี่ยวกับ ระบบไส้กรองไฮดรอลิค, ไส้กรองประเภทต่าง ๆ, สายไฮดรอลิค, ท่ออ่อนอุตสาหกรรม, ข้อต่อต่าง ๆ, อุปกรณ์จัดเก็บสินค้า เช่น รถแฮนด์ลิฟท์, รถยก Stacker, ลิฟท์โต๊ะยก และ สายพานลำเลียง, อุปกรณ์ห้องแล็บ และ เคมีภัณฑ์ รวมถึง ระบบ Online Management

บริษัท เอเอสเจ เวิลด์ไวด์ จำกัด มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้นในด้านบริการ การแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที และพัฒนาระบบบริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดนเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทมีการเก็บสินค้าไว้หลากหลายชนิด สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่จะให้ธุรกิจของทางลูกค้าดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จของทางลูกค้า