1. Tilting Barrel Fork Lift (รถยกถังน้ำมัน 200 ลิตร)

CPS-1-1

รถยกสูงเทถังน้ำมันระบบโยกเท้า เหมาะกับการ ใช้กับถังน้ำมัน 200 ลิตร

สามารถยกเทได้ 360 องศา สะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรง

1.1 รถยกถังน้ำมัน 200 ลิตร (CPSNBF35)

CPS-1-2