2. เคมีสำหรับห้องทดลอง ( Lab Chemical )

จัดจำหน่าย เคมีสำหรับห้องทดลอง มีทั้งแบบ Lab Grade  ( มีความบริสุทธิ์สูง ) และ AR Grade ( บริสุทธิ์ 99.99%) เช่น Acetone, Hydrochloric Acid, Sulphuric Acid, Potassium Nitrate, Sodium Sulphate, Iodine etc.