3. เคมีทั่วไป ( Basic Chemical )

จัดจำหน่าย เคมีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน Industrial Grade ( Commercial Grade ) เช่น Iso Propyl Alcohol (IPA), Borax, Calcium Chloride, Copper Oxide, Formalene 40%, Phosphoric Acid 85%, Sodium Chloride No.2, Nitric Acid 68%, Sodium Hydroxide 98% (Flake), Sulphuric 98% etc.