5. Aerial Work Platform (รถกระเช้ายกสูง)

CPS-5-1

  • รับน้ำหนักได้ 125 กก. และ 200 กก.
  • สามารถยกได้ 2.7 เมตร 3.3 เมตร 8 เมตร และ 10 เมตร
  • ใช้แบตเตอรี่ ทำให้สะดวกต่อการใช้หน้างาน

 

5.1 รุ่นสำหรับซ่อมเพดาน สูง 8 เมตร และ 10 เมตร (CPSAWP8.1)

CPS-5-2

5.2 รุ่นสำหรับจัดเก็บของ (รับน้ำหนักได้ 200 กก.) (CPSMHP)

CPS-5-3